O školce

Budova mateřské školy v období školního roku 2018 - 2020

je z důvodu REKONSTRUKCE UZAVŘENA!!!

PROVOZ MŠ Kamenná je organizován omezeně (snížený počet dětí v jedné třídě)

v náhradních prostorech MŠ Pšeník...

Z kapacitních důvodů momentálně nepřijímáme žádné nové děti!!!


Mateřská škola je dvoutřídní mateřskou školou rodinného typu s menším počtem dětí ve třídách a velkou vzrostlou zahradou v klidném a tichém prostředí ve středu města.

Mateřská škola podporuje zdravý životní styl a zdravý vývoj dítěte po všech jeho stránkách, doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

V mateřské škole probíhá výchova a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu.

Ředitelka:  Bc. Irena Mičulková

Pedagog: Jaroslava Bendová

Asistent pedagoga: Barbora Ondráčková           

Provozní:  Gabriela Hanáčková

Cílem mateřské školy je, aby čas zde prožitý byl pro dítě radostný, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělání.

Mateřská škola nabízí nadstandartní aktivity - plaveckou školičku, zdravotní cvičeníčko, anglickou školičku, výtvarnou školičku, taneční školičku a logopedii.


Provoz mateřské školy: 7:00 - 16:30 hod.

ŠKOLNÉ: pro tento školní rok je stanoveno 500,- Kč/měsíc/dítě, školné lze hradit hotově v MŠ nebo přes účet 7270260277/0100 + nezapomeňte uvést jméno dítěte.

STRAVA: pro mateřskou školu vaří školní jídelna ZŠ Horní. Strava je do mateřské školy dovážena.

Stravu lze hradit POUZE přes účet 13632621/0100 + uveďte variabilní symbol dítěte (variabilní symbol obdržíte telefonicky v jídelně ZŠ Horní).

Školní jídelna ZŠ Horní nabízí dětem také bezlepkovu nebo bezmléčnou stravu!