Akce školky


 • Divadla, výstavy, koncerty
 • Zahradní slavnost k zahájení školního roku
 • Jízda s Mikulášem
 • Vánoční dílničky
 • Vánoční besídka
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • Karneval
 • festival MATEŘINKY
 • Velikonoční dílnička
 • Besídka ke dni matek
 • Oslava MDD
 • Školní výlet
 • Zahradní slavnost k ukončení školního roku, rozloučení s dětmi, které jdou do školy

Nadstandardní činnosti v MŠ:

Plavecká školička
Anglická školička
Výtvarná školička
Taneční školička
Logopedie