Aktuality a upozornění pro rodiče:

        

 PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

                 Zveme všechny rodiče dětí MŠ Kamenná na akci PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

                                          ČTVRTEK 4.5.2020 v 15,30 hod.


                                                          ZÁPIS

                  Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

                           se uskuteční bez přítomnosti dítěte

                        4. a 5. května 2020 v čase 14,00 - 16,30 hod.

v prostorech mateřské školy Pšeník 18 - dveře označené MŠ Kamenná.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání si vygenerujete na webových stránkách www.zaspisdoms.brno.cz a vytisknete, vyplníte a podepíšete.

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

V případě, že nemáte možnost vygenerovat nebo vytisknout si žádost, kontaktujte ředitelku školy - 724112828 - nutno znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

- Vhozením do schránky na budově školy do 5.5.2020 (do jedné obálky vložte žádost o přijetí a

 všechny přílohy)

- Poštou a musí dojít do 5.5.2020 (pozor adresa je MŠ Kamenná Pšeník 18, 639 00 Brno)

- Do datové schránky: b6akpaf - pokud máte elektronický podpis, můžete žádost a přílohy zaslat    

  do 5.5.2020 do datové schránky školy

- Na email: ms.kamenna@email.cz a musí dojít do 5.5.2020 (bez elektronického podpisu nemůžete

  poslat žádost a přílohy e-mailem!!!)

- Osobně: 4. a 5. května 2020 v čase 14,00 - 16,30 hod. Vezměte s sebou kartičku zdravotní

  pojišťovny dítěte. Osobní podání žádostí zvažte vzhledem k rizikům vsouvislosti s pandemií.

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Od 11. května 2020

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Bližší info:

 https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021


Vymezení spádových obvodů mateřských ško:

https://zapisdoms.brno.cz/sites/zapisdoms.brno.cz/files/vyhlaska_ms_2019.pdf

_______________________________________________________________________

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ PŘI PŘERUŠENÍ  

          PROVOZU MŠ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Na základě mimořádného patření MZ č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které s účinností od 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodl zřizovatel MČ Brno - střed o přerušení provozu mateřské školy, a to od 17.3.2020 do odvolání.
Na základě § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši úplaty za vzdělávání  takto:

MĚSÍC BŘEZEN 2020 - 250 Kč
MĚSÍC DUBEN 2020 - 0 Kč


Výše úplaty za měsíc březen 2020 byla vypočtena poměrem dle skutečných dnů provozu. Poměrná část zaplacené úplaty za měsíc březen, kdy byl přerušen provoz MŠ, bude rodičům vrácena zpět
na bankovní účty, ze kterých byla úplata uhrazena. V případě uhrazené úplaty za vzdělávání v hotovosti, bude způsob jejího vrácení dohodnut s rodičem. V případě, že byla rodičem uhrazena již úplata za měsíc duben 2020, bude jim také vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena. O výši úplaty na měsíc květen 2020 bude rozhodnuto dle vývoje mimořádného opatření.
_____________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ!!!

Z NAŘÍZENÍ MMB je MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 17.03.2020 UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ!!!

Rodiče dětí do 10ti let budou mít nárok na OČR po celu dobu krizových opatření a uzavření škol!!!

OHLEDNĚ VYZVENUTÍ FORMULÁŘŮ PRO ČERPÁNÍ OČR VOLEJTE MŠ - 724 11 20 24.

____________________________________________________________________________

OD 16.03.2020

jsou zrušeny všechny akce

mateřské školy vč. plavání!!!

UPOZORNĚNÍ PLATÍ

DO ODVOLÁNÍ!!!

__________________________________________________

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE AŤ SE DAŘÍ:-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V PROVOZU OPĚT OD PONDĚLÍ 6.1.2020:-)

____________________________________________________________________________ OZNÁMENÍ

                           6.11.2019 se MŠ Kamenná účastní stávky,

                                přesto bude zajišťovat běžný provoz!

________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

STŘEDA 18.9.2019 v 16,30 hod.

_____________________________


                  PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH - LÉTO 2019

                                                22.7. - 31.7.2019

                                 Dětem bude vařit školní jídelna Bakalovo nábřeží.                                    

Stravu nutno uhradit do konce června v hotovosti v Mš.

O prázdninách se bezlepková strava nevaří..!

V případě nemoci dítěte lze obědy vyzvedávat, peníze jídelna nevrací!!!


______________________________________________________________________________

                              

                                      ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Od nového školního roku 2019/2020 z důvodu rekonstrukce budovy MŠ Kamenná pokračuje provoz MŠ Kamenná v prostorech budovy

MŠ Pšeník. Provoz 7,00 - 16,30 hod.

MŠ Kamenná se vrátí zpět na svoji adresu Kamenná 21 pravděpodobně od září 2020.


                                    poslední AKCE MŠ Kamenná

                                 v tomto školním  roce 2018/2019


23.5.2019 BESÍDKA PRO MAMINKY i přátele MŠ - 15,30 - SRDEČNĚ ZVEME:-) a těšíme se na Vás:-))

21.5.2019 PÉČE O ZOUBKY - dopoledne 10,00 (děti si přinesou zubní kartáček)

24.5.2019 NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK - dopoledne

(s sebou ,,nemocného,, plyšáka), ODCHOD z MŠ v 9,00 hod.

6.6.2019 SLAVNOST MŠ - 15,30 - PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

______________________________________________________________________________


TENTO TÝDEN V PÁTEK 29.3.

POJEDEME S DĚTMI NA DOPOLEDNÍ VÝLET

DO ŽEBĚTÍNA K RYBNÍKU

SE PODÍVAT NA ŽABIČKY:-)

PROSÍM PŘIVEĎTE DĚTI DO 9,00 HOD. DO MŠ.

POZDĚJI JIŽ DĚTI DO MŠ NEVOĎTE, NEBUDE TADY ŽÁDNÁ UČITELKA, ODCHÁZÍME VŠICHNI!!!

DĚTI BUDOU MÍT SVAČINKU JEŠTĚ V MŠ,

PITÍ DĚTEM VEZMEME, DĚTEM NIC NECHYSTEJTE, NEDÁVEJTE BAŤŮŽKY,

DŮLEŽITÉ JE AŤ MAJÍ DĚTI PEVNÉ BOTY!

Děkujeme

______________________________________________________________________________


                                        VESELÉ VÁNOCE

                                                         A

                 V NOVÉM ROCE SE NA VÁS OPĚT TĚŠÍME

                                             OD 3.1.2019 :-)


VÁNOČNÍ PROVOZ MŠ

MŠ BUDE UZAVŘENA 27.12.2018 - 2.1.2019.

Poslední den provozu MŠ je v PÁTEK 21.12.2018.

První den provozu MŠ v novém roce je ve ČTVRTEK 3.1.2019.

______________________________________________________________________________

                                                    POZVÁNÍ

                                        VÁNOČNÍ BESÍDKA

                                   pro děti, rodiče a přátele MŠ

                                   ČTVRTEK  13.12. v 15,30 hod.

                                            Těšíme se na Vás:-))

______________________________________________________________________________


VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ V MŠ

13.11.2018 od 10,00 hod.

Dejte dětem pěkné oblečení a botečky:-)

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

ve ČTVRTEK 20.9.2018 v 16,30 hod. (v MŠ Pšeník),

třídní schůzce předchází v 15,30 hod. seznamovací dětské párty,

na které jsou zváni také rodiče a přátelé MŠ.

Těšíme se na Vás:-)


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Od nového školního roku 2018/2019 z důvodu rekonstrukce budovy MŠ Kamenná pokračuje provoz MŠ Kamenná v prostorech budovy

MŠ Pšeník. Provoz 7,00 - 16,30 hod.

MŠ Kamenná se vrátí zpět na svoji adresu Kamenná 21 pravděpodobně od září 2019.

Školné zůstává stejné - 500,- Kč/dítě/měsíc.


POSLEDNÍ AKCE ŠKOLKY pro školní rok 2017/2018

PONDĚLÍ 28.5. PLAVÁNÍ

STŘEDA 30.5. PLAVÁNÍ

ČTVRTEK 31.5. TANEČNÍ ŠKOLIČKA - POSLEDNÍ HODINA - ROZLOUČENÍ (lekce přesunuta ze středy 30.5., kdy se konat nebude)

PÁTEK 1.6. DEN DĚTÍ - BABY SHOW, SOUTĚŽE atd. - oslava mezinárodního svátku dětí (dopolední akce na školní zahradě je pouze pro děti MŠ)

PONDĚLÍ 4.6. PLAVÁNÍ - POSLEDNÍ HODINA - ROZLOUČENÍ


ÚTERÝ 5.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST - PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ - ROZLOUČENÍ

(pro všechny děti, rodiče a přátele školky)STŘEDA 6.6. VÝLET - BRNĚNSKÁ FARMA - PRO VŠECHNY DĚTI!!!!

ODCHOD všech dětí z MŠ v 9,00 hod. - odchází všechny paní učitelky!

Připravte dětem baťůžek, malinké pití, malinkou svačinku nebo tyčinku apod. Návrat do MŠ do 12,30 hod.. Odchod dětí, které jdou po obědě, od 13,00 hod.


ČTVRTEK 7.6. - ukázková hodina ANGLICKÉ ŠKOLIČKY od 15,00 - ještě potvrdíme!!!


ČTVRTEK 7.6. - PYŽAMOVÉ PÁRTY, NOČNÍ SPINKÁNÍ VE ŠKOLCE ze čtvrtka na pátek

POUZE PRO DĚTI ŠKOLÁKY A PŘEDŠKOLÁKY tj. pro děti od 5 let

(bližší informace u paní uč. Jarušky!)


______________________________________________________________________________

                 PROVOZ MŠ - LÉTO 2018  + školní rok 2018/2019              

Z důvodu pokračování v rekonstrukci budovy MŠ bude letní provoz MŠ Kamenná probíhat v termínu 20.8. - 31.8.2018 v budově MŠ Pšeník. Školné je stanoveno na částku 250,- Kč za měsíc srpen, strava bude dovážena ze ŠJ Kounicova a cena je stanovena dle věku a počtu dnů docházky dítěte - více informací v MŠ.

Stravu na srpen nutno uhradit do poloviny měsíce června v hotovosti v MŠ. V měsící srpnu nebude možnost vařit dětem bezlepkovou a bezmléčnou stravu!


Od nového školního roku 2018/2019 i nadále pokračuje provoz MŠ Kamenná v náhradních prostorech budovy MŠ Pšeník.

MŠ Kamenná se vrátí zpět na svoji adresu Kamenná 21 pravděpodobně od září 2019.

                                                                              Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________________

                                       BESÍDKA ke dni matek

                             ve čtvrtek 10.5.2018 od 15,30 hod:-)                         

_______________________________________________________________________

                                ZÁPIS do MŠ Kamenná

                       se uskuteční v květnu v MŠ Pšeník.

MŠ Pšeník je spádovou školkou pro děti, které spádově patří do MŠ Kamenná... Omlouváme se za komplikace, ale MŠ Kamenná bude

po dobu cca jednoho roku v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.

____________________________________________________________________

                                   JARNÍ FOCENÍ DĚTÍ

     profesionálním fotografem v úterý 27.3.2018 od 10,00 hod. v MŠ

______________________________________________________________________________

                          PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE

                           A V NOVÉM ROCE AŤ SE DAŘÍ:-)

    ___________________________________________________________________


VÁNOČNÍ POHÁDKA V MŠ VE ČTVRTEK 21.12.2017 v 9,30 hod.

___________________________________________

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MŠ

27.12. - 29.12.2017

ZAHÁJENÍ PROVOZU VE STŘEDU 3.1.2018

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE AŤ SE DAŘÍ:-)

_____________________________________________

VÁNOČNÍ BESÍDKA

ČTVRTEK 14.12.2017 od 15,30 hod.

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE, BABIČKY, DĚDEČKY, SOUROZENCE A PŘÁTELE MŠ

TĚŠÍME SE NA VÁS:-))

______________________________________________________________________________

DIVADLO RADOST

PONDĚLÍ 4.12.2017 odjíždíme se všemi dětmi autobuskem do divadla RADOST.

                            Prosím přiveďte děti do MŠ NEJPOZDĚJI do 7,45 hod. !!!

Děti, které příjdou později (po 7,50 hod.) do MŠ - již nemohou být do MŠ přijaty,

protože odjíždíme s dětmi všechny pedagogické pracovnice!

Děkujeme za pochopení!

______________________________________________________________________________

ZAHRADNÍ PÁRTY

ČTVRTEK 21.9.2017 OD 15,15 HOD.

zveme naše děti a rodiče, sourozence a přátele naší školky na odpolední SPOLEČNÉ setkání,

které proběhne na zahradě MŠ nebo v nepřízni počasí ve vnitřních prostorech MŠ.

V rámci párty akce - DOPRAVNÍ KARNEVAL:-)

Těšíme se na Vás!!!

_________________________________________________________________________

SCHŮZKA S RODIČI PROBĚHNE

VE ČTVRTEK 31.8.2017 V 16,30 HOD.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE KAMENNÁ:-)

Těšíme se na Vás:-)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHAJUJE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V PONDĚLÍ 4.9.2017!!!

SCHŮZKA se všemi rodiči dětí vč. rodičů nových dětí proběhne

ve čtvrtek 31.8.2017 v 16,00 hod. v MŠ Kamenná nebo v MŠ Pšeník = místo schůzky bude upřesněno cca týden před termínem ZDE. Děkujeme za pochopení.

Pokud budete chtít zajistit docházku dítěte do MŠ od pondělí 4.9.2017 pak je nutné mít uhrazenou stravu do 25.8.2017 - noví rodiče se ohledně stravy domlouvají telefonicky ve školní jídelně - tel: 724 587 778, kdy obdrží variabilní symbol a mohou platbu na účet školní jídelny zaslat do 25.8.2017.

Ohledně školného noví rodiče vyčkají na třídní schůzku, kde se s ředitelkou MŠ dohodnou...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - LÉTO 2017

MŠ Kamenná bude mít prázdninový provoz

v prostorech MŠ Pšeník v termínu:

ÚTERÝ 1.8.2017 - PÁTEK 11.8.2017

7,00 - 16,30 hod.

Děti, které jsou na prázdninový provoz nahlášeny, MUSÍ MÍT UHRAZENOU STRAVU do 30.6.2017!!!

ŠKOLNÉ ZA SRPEN JE STANOVENO NA 250,- Kč/DÍTĚ, ŠKOLNÉ SE PLATÍ DO 25.7.2017.

TUTO ČÁSTKU HRADÍ I TY DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ VYUŽÍVAT!


KRÁSNÉ LÉTO!!!


______________________________________________________________________________

ČERVEN 2017

POZVÁNÍ pro rodiče a přátele školky

Ve čtvrtek 1.6. od 15,15 hod. 

oslaví děti svůj svátek - MDD

Ve středu 14.6. od 15,15 

proběhne pasování školáků

Obě akce proběhnou v prostorech MŠ Pšeník. Těšíme se na Vás:-)


POZVÁNÍ 

pro všechny maminky a přátele školky

BESÍDKA ke dni matek

čtvrtek 18.5.2017  od 15,30 hod.

Těšíme se na Vás:-)


ZÁPIS do MŠ Kamenná:

Více informací o průběhu zápisu a bodovém hodnocení - www.zapisdoms.brno.cz

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby 

v termínu od 18.dubna do 14. května 2017:

A, Elektronické vydání přihlášky www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

B, Vyzvednutí v mateřské škole

C, Vyzvednutí na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

B: ZÁPIS do MŠ Kamenná bude probíhat 

z důvodu rekonstrukce MŠ na adrese:

MŠ Pšeník 18, 603 00 BRNO

Vyzvednutí přihlášek:

19.4.2017  14,00 - 16,30

20.4.2017  10,00 - 12,00

Sběr přihlášek:

15.5.2017 14,00 - 16,30

16.5.2017 10,00 - 12,00

Nutno předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Provoz MŠ Kamenná 

bude zahájen od září 2017!!!

_________________________________

SCHŮZKA RODIČŮ 

ohledně dalšího provozu MŠ Kamenná

STŘEDA 5.4.2017 v 15,30 v MŠ PŠENÍK

účast všech rodičů nutná!!!

____________________________________

Budova MŠ Kamenná je stále 

z důvodu oprav uzavřena,

náhradní provoz je omezený 

a probíhá v budově MŠ Pšeníku.

______________________________________

KARNEVAL

ve čtvrtek 16.2.2017 od 15,15 hod. 

v budově MŠ Pšeník

Srdečně jsou zváni rodiče i přátelé MŠ:-)

_____________________________________

ZÁPIS dětí do MŠ pro rok 2017 - 2018:

více informací o průběhu zápisu a bodovém hodnocení - www.zapisdoms.brno.cz

19.4.2017 14,00 - 16,30 

- vyzvednutí přihlášek v MŠ Kamenná, 

- Den otevřených dveří

20.4.2017 10,00 - 12,00

- vyzvednutí přihlášek v MŠ Kamenná, 

- Den otevřených dveří

15.5.2017 14,00 - 16,30

- sběr přihlášek v MŠ - rodiče a zákonní zástupci se musí dostavit osobně do MŠ z důvodu odevzdání přihlášky

16.5.2017 10,00 - 12,00

- sběr přihlášek v MŠ - rodiče a zákonní zástupci se musí dostavit osobně do MŠ z důvodu odevzdání přihlášky

___________________________________

UPOZORNĚNÍ:

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

JE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÁ PŘESUNUTA

PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU

do prostor mateřské školy

na ul. Pšeník 18, 639 00 Brno.

Uzavření MŠ Kamenná - pátek 27.01.2017

Otevření MŠ Kamenná v prostorech

MŠ Pšeník - středa 01.02.2017

Ve čtvrtek 02.02.2017

třídní schůzky již v MŠ Pšeník!

Omlouváme se za komplikace

a děkujeme za pochopení

Ředitelka MŠ

________________________________________

POZOR
V PONDĚLÍ 23.01.2017
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA RODIČŮ 
16,30 v MŠ!

ÚČAST VŠECH RODIČŮ NUTNÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Budeme projednávat provoz MŠ a docházku dětí v době rekonstrukce MŠ apod. ...

Děkuji za pochopení

Ředitelka MŠ


28.12.2016 ' UPOZORNĚNÍ - stavební práce na budově MŠ:

Od 2.1.2017 budou započaty stavební práce na budově MŠ, v této první fázi se bude jednat zejména o rekonstrukci střechy.

Vstup do MŠ bude upraven speciálně z důvodu bezpečnosti, parkování před MŠ bude zakázáno! S ohledem na počasí mohou stavební práce začít o málo později, přesto prosím dodržujte bezpečnostní opatření. Předpokládané ukončení - JARO 2017. Děkujeme za pochopení.

ředitelka MŠ


28.12.2016 ' PŘÁNÍ :

HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V NOVÉM ROCE přeje kolektiv MŠ


13.12.2016 ' výuka PLAVÁNÍ:

Výuka plavání bude probíhat každé Pondělí - začátek 6.2.2017

CENA: 1.800,- Kč - nutno uhradit do 16.1.2017 - můžete hradit v MŠ již nyní

V ceně: výuka plavání s trenérem - 15 lekcí, doprava tam a zpět mikrobusem

S sebou: plavky, ručník, koupací čepice

Doprava mikrobusem od MŠ tam v 10,20 hod. a zpět cca 12,30 hod., začátek v bazénu v 11,15 hod., ukončení 12,00 hod.

Dohled nad dětmi po celou dobu zajišťují trenéři plavání a učitelky MŠ

Děti, které budou chodit plavat a chodí po obědě, budou vydávány domů později - cca od 13,00 hod.


01.12.2016 ' AKCE V PROSINCI:

PONDĚLÍ 5.12.2016 od 15,00 hod. - setkání s Mikuláškem v MŠ

zveme rodiče a přátele školky

ÚTERÝ 6.12.2016 od 15,15 hod. - dílnička s andělíčkem v MŠ

zúčastnit se mohou rodiče a přátelé MŠ

STŘEDA 14.12.2016 od 15,30 VÁNOČNÍ BESÍDKA v MŠ

zveme rodiče a přátele školky

ÚTERÝ 20.12.2016 od 8,45 hod. Vánoční pohádka v MŠ PŘIVEĎTE DĚTI DO 8,30 hod.!!!


21.11.2016 ' DIVADLO RADOST:

Ve středu 23.11.2016 odjíždíme s dětmi do divadla Radost na pohádku Jája a Pája.

Přiveďte děti do MŠ do 9,00 hod.

Děti pojedou autobusem od školky!


06.09.2016 ' O ŠKOLCE - informace ke školnímu roku 2016 - 2017:

ŠKOLNÉ pro školní rok 2016 - 2017 je stanoveno 500,- Kč/dítě a lze jej hradit v hotovosti v MŠ nebo přes účet 7270260277/O100 + napište jméno dítěte do 25. dne v předchozím měsíci na následující měsíc.

STRAVA pro školní rok 2016 - 2017 je stanovena dle věku dítěte - stravu lze hradit POUZE přes účet 13632621/0100 + napište variabilní symbol dítěte, který je uvedený na nástěnce v hlavní chodbě v 1.patře MŠ. Stravu nutno hradit vždy do 25. dne v předchozím měsíci na následující měsíc. Odhlašování a přihlašování obědů - den před do 10,30 hod. V první den nemoci vyzvedávání obědů v čase 11,00 - 11,15 hod. do jídlonosiče.

Vaří nám nově kuchyně ZŠ Horní, v nabídce je také strava pro děti s bezlepkovou nebo bezmléčnou dietou!


30.08.2016 ' STRAVA v MŠ:

Došlo ke změně kuchyně - pro naši školku vaří kuchyně ZŠ Horní = NOVÝ variabilní symbol pro úhradu stravy pro dítě a číslo účtu nové kuchyně najdete na nástěnce v hlavní chodbě školky od 1.9.2016. Ohledně variabilního symbolu si i můžete zavolat 543213180.

Stravu tak v případě docházky dítěte v září musíte uhradit do 8.9.2016 NEJPOZDĚJI převodem na účet.

Stravu hradit hotově ve školce již NELZE!!!

Do 9.9.2016 je strava dětem zajištěna ikdyž jste ještě nestačili stravu uhradit!!! Od 12.9. nelze příjmout do školky dítě, které nebude mít stravu zajištěnou!!!

NOVINKA - v naší školce můžeme nabídnout i stravu pro děti s bezlepkovou dietou!


26.08.2016 ' ZAHRADNÍ SLAVNOST:

Ve čtvrtek 15.9.2016 od 15,00 hod. ZAHRADNÍ SLAVNOST s programem pro děti, zveme naše děti, rodiče a přátele školky. Těšíme se na Vás:-)


26.08.2016 ' TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

Ve čtvrtek 8.9.2016 od 16,30 třídní schůzky - těšíme se na Vás:-)


29.07.2016 ' PROVOZ MŠ:

V SRPNU JE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA - PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍHO OBDOBÍ A NA DĚTI SE TĚŠÍME OPĚT 1.ZÁŘÍ:-) KOLEKTIV MŠ